گشایش بینال ۵۹ ونیز+ویدیو

بینال ۲۰۱۵ ونیز هم گشوده شد .امسال هم هنر ایران در بینال ۵۹ ونیز حضور پرشوری دارد. اما دیده های ما از این بینال منحصر به تصاویر و عکسهایی است که شاید بتوانند بخشهایی از این حضور را پوشش دهند  متاسفانه هنرهای تجسمی بر خلاف هنری چون سینما خبرنگاران پیگیر و پرپیمانه ای ندارد تا بتواند از طرف یک نشریه یا خبرگزاری به ونیز برود و اخبار این اتفاق بزرگ هنری را پوشش دهد . تندیس هم در حد توان خود میکوشد که گزارش های مستمری را از این بینال برای خوانندگان خود فراهم آورد . در اینجا تصاویری از روز نخست گشایش بینال در ونیز را مشاهده خواهید کرد . این تصاویر به لطف آقای هاینریش اشمیت۱  از شبکه ورنیساژ تی وی ۲ به دست ما رسیده است و در روزهای آتی نیز مصاحبه ها و تصاویری بیشتری از این بینال را شاهد خواهید بود .

 

Show 2 footnotes

  1. Heinrich Schmidt
  2. Vernissage TV

نویسنده