گالری گلستان با نمایشگاه عکس

| گالری گلستان

| نمایشگاه انفرادي عکس
| هنرمند: مهدی منصوری
| عنوان: –
| گشایش: 25 ارديبهشت، 16-20
| پايان: 30  ارديبهشت 94
| بازدید: همه روزه 16-20 (گالري روزهاي پنجشتبه تعطيل است)
| آدرس: تهران، دروس، خيابان شهيد كماسايي، شماره 34 – گالری گلستان
| تلفن: 22541589

گالری گلستان
گالری گلستان

 

نویسنده