تندیس دویست و نود و هشت

مجله تندیس -شماره 298 – 15 اردیبهشت ۱۳۹۴

در این شماره می خوانید:

 • تندیس 298
  تندیس 298

  عکاسی

 • مُمِدّ حیات عکاسی مستند ایران
 • نقد
 • در نسبت ما و آنها | نوک خاری برای چشم های علیل | در زندگی عکس هایی است…| هنرمندان اگزیستانسیل | دیگر معیارها | تاملی غم بار بر دنیای هنر
 • گرافیک
 • موزه هنر مدرن نیویورک(موما)
 • مجسمه
 • مجسمه های شهری، روایتگر فرهنگ
 • نقاشی
 • هنرمندانی که باید شناخت- اکو نوگروهو

 

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده