آرش کریمی با جورچین

| گالری شماره شش
| نمایشگاه انفرادی عکس
| عنوان: جورچین
| هنرمند: آرش کریمی
| گشایش: 8 خرداد، 16-20
| پایان: 17 خرداد 94
| بازدید: روز افتتاحيه ساعت17-21 روزهاي ديگر 16-20 (گالري پنجشنبه‌ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان ميرزاي شيرازي، كوچه بيستم، شماره 2، طبقه همكف
| تلفن: 88346029

جورچین
زیبایی لزوماً ساخته و پرداخته طبیعت و یا ذهنی متمرکز و صرف زمانی طولانی نیست. گاه در یک لحظه به صورت کاملاً اتفاقی و با در کنار هم قرار گرفتن المان های به ظاهر بی ربط و ناجور، زیبایی خلق می شود.
کافی است “حضور” داشته باشیم و این گونه می توان در دل هیاهوی این کلان شهر، با برج های بلند و نورهای مصنوعی،  زیبایی  مدرنی را شاهد بود.
هدف این مجموعه کنارهم چیدن قطعاتی جور از میان پازل ناجور تهران است.
“مفهوم “زاده جورچین هاست.

آرش کریمی

نویسنده