نگارستان آن با گرایشات عمومی

| نگارستان آن

| نمایشگاه انفرادي آثار
| هنرمند: بهزاد اسکندری
| عنوان: گرایشات عمومی
| گشایش: 8 خرداد، 16-20
| پایان: 20 خرداد 94
| بازدید: يكشنبه تا جمعه 11-20 و آدينه ها 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان سئول(بالاتر از ميدان شيخ بهايي)، شماره44
| تلفن: 88603050

نگارستان آن
نگارستان آن

 

 

 

نویسنده