پروژه انار در گالری آن

| نگارستان آن

| نمایشگاه گروهی نقاشي
| عنوان: پروژه انار
| هنرمند: ویتوریا بانیولی | میریم پوجالی | گلنار دشتی | لوکا کورتی | استفانو گالی | امانوئله گرکو
| گشایش: 22 خرداد، 16-20
|  پایان: 3 تیر 94
| بازدید: يكشنبه تا پنجشنبه 11-20 و جمعه‌ها 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان سئول(بالاتر از ميدان شيخ بهايي)، شماره40
| تلفن: 88603050

Aun-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده