محمد کاظم زاده در زيرزمين دستان

| گالری زيرزمين دستان

| نمایشگاه انفرادی طراحی، نقاشی و مجسمه
| عنوان: دنیای من
| هنرمند: محمد کاظم زاده
| گشایش: 22 خرداد، 16-20
| پایان: 26 خرداد 94
| بازدید: همه روزه 16-20 (گالري روزهاي يكشنبه تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان فرشته، خيابان بيدار، شماره 6
| تلفن: 22023114

 

محمد کاظم زاده
محمد کاظم زاده

نویسنده