پانوراما های آندره هوسپیان

| گالری شیرین

| نمایشگاه انفرادی عکس ( آثار پانوراما )
| عنوان:  ۲۵۰۸
| هنرمند: آندره هوسپیان
| گشایش: ۵ تیر، ۱۶-۲۰
| پایان: ۱۷ تیر ۹۴
| بازدید: همه روزه ۱۰-۱۹  و جمعه ها ساعت ۱۶-۲۰ (گالری دوشنبه‌ها تعطیل است)
| آدرس: تهران، خیابان سنایی، خیابان سیزدهم، شماره ۵
| تلفن: ۸۸۳۴۳۹۶۹

shirin-2

نویسنده