عکس‌های علیرضا معماریانی

| گالری شماره شش

| نمایشگاه انفرادی عکس
| عنوان: خیال واقعی
| هنرمند: علیرضا معماریانی
| گشایش: ۵ تیر، ۱۶-۲۰
| پایان: ۱۲ تیر ۹۴
| بازدید: روز افتتاحیه ساعت۱۷-۲۱ روزهای دیگر ۱۶-۲۰ (گالری پنجشنبه‌ها تعطیل است)
| آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره ۲، طبقه همکف
| تلفن: ۸۸۳۴۶۰۲۹

no-6-4

نویسنده