نمایشگاه طراحی «سفید»

| گالری زیرزمین دستان

| نمایشگاه گروهی طراحی
| عنوان: سفید
| هنرمند: ﺍعضای خانه ﻁرﺍحی (شیوا شهلا | امین تیمار | مهدیه ابوالحسن | امیر محمدزاده | رضوان رسولی | حسین طادی)
| گردآوردنده: فرهاد گاوزن
| گشایش: ۱۲ تیر، ۱۶-۲۰
| پایان: ۲۵ تیر ۹۴
| بازدید: همه روزه ۱۶-۲۰ (گالری روزهای یکشنبه تعطیل است)
| آدرس: تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، شماره ۶
| تلفن: ۲۲۰۲۳۱۱۴

نمایشگاه طراحی
نمایشگاه طراحی

نویسنده