خانه | پژوهش (برگه 119)

پژوهش

تندیس بیست و دو

مجله تندیس – شماره ۲۲ – ۱۸ فروردین ۱۳۸۳ در این شماره می خوانید: نقاشی دیوید سال (گستاخی در چارچوب) | نقاش ایل عکاسی گفتگو با بهمن جلالی و مهران مهاجر طراحی طراحی در ایران گرافیک پرچم های آفریقایی مجسمه جرج بازلیتز مجسمه ساز | مجسمه سازی معاصر انگلستان

ادامه نوشته

تندیس بیست و یک

مجله تندیس -شماره ۲۱ – ۱۹ اسفند ۱۳۸۲ در این شماره می خوانید: مجسمه ویژه نامه مجسمه سازان معاصر انگلستان |شیرازه ی هوشیاری |جرج و گیلبرت |هویت مجسمه های مدرن | کدام هنر انگلیسی ؟! نقاشی دانش بصری “ن”| بر اساس اتفاق | نقدی بر آثار احمد وثوق احمدی عکاسی ...

ادامه نوشته

شماره سیزده

مجله تندیس -شماره ۱۳ – ۲۵ شهریور ۱۳۸۲ در این شماره می خوانید: نقاشی نقاشی و نقاشان جنگ | انتزاع سقاخانه ای ! | لئون گلوب | گفتگو با فرح اصولی ویدیو آرت بیل ویولا جوینده ای در منطقه ی ممنوعه عکاسی با عکاسان جنگ  | تجربه های علی سروری ...

ادامه نوشته

شماره یازده تندیس

مجله تندیس -شماره ۱۱ – ۱۳ مرداد   ۱۳۸۲ در این شماره می خوانید: نقاشی به یاد بهرام خائف و منصور قندریز | درآمدی بر شناخت کالیگرافی چین مجسمه گفتگو با اردشیر رستمی و بوغوس کلمکیاریان| چرا لائو کن فریاد نمی کند |نشست مجمع عمومی مجسمه سازان طراحی یک طراحی یک تحلیل | فقط ...

ادامه نوشته

شماره ده

مجله تندیس -شماره ۱۰ – ۲۴ تیر ۱۳۸۲ در این شماره می خوانید: نقاشی با یاد سیاوش کسرایی | میکل آنژ | روی پیاده رو | رنگ در سخن پسامدرن طراحی یک طرح یک تحلیل (جرج دکربکو ) عکاسی احیای دوباره بینال عکاسی  | اینجا روشن است | عکس های ...

ادامه نوشته

شماره نه

مجله تندیس -شماره ۹ – ۱۰ تیر ۱۳۸۲ در این شماره می خوانید: نقاشی بزرگداشت مارکو گریگوریان | با آثاری از آیدین آغداشلو ، پرویز کلانتری،محمد ابراهیم جعفری ، آزیتا شرف جهان | مارک روتکو ،واهمه های عریانی رنگ | مکرمه قنبری | افشین پیرهاشمی |مرتضی اسدی طراحی یک طرح ...

ادامه نوشته

شماره هشت

مجله تندیس -شماره ۸ – ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ در این شماره می خوانید: نقاشی پیرامون دوسالانه ونیز | هوشنگ جمشیدآبادی |آرمان در تهران طراحی یک طرح یک تحلیل | یادی از اردشیر محصص عکاسی ماریو جیاکوملی | فقط عکس  گرافیک گزارش نشست انجمن طراحان گرافیک(مصاحبه با ابراهیم حقیقی ) مجسمه ...

ادامه نوشته

شماره هفت

مجله تندیس -شماره ۸ – ۱۳ خرداد ۱۳۸۲ در این شماره می خوانید: نقاشی گفتگو با کریم نصر | فریدا کالو |با یاد ساعد فارسی طراحی نقدی بر آثار مهرداد خطایی | طراحی ژاپنی | فقط طرح عکاسی ژوزف کودلکا  گرافیک گفتگو با امراله فرهادی مجسمه الکساندر لیبرمن  

ادامه نوشته

شماره شش

مجله تندیس -شماره ۶ – ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲ در این شماره می خوانید: نقاشی آرمان : از شیء تا اثر | مارک توبی |گفتگو با نصرت اله مسلمیان طراحی طراحی در ژاپن | صورتک های مسخ شده عکاسی عکاسی زیر آب طراحی گرافیک طراحی گرافیک | طراحی کتاب مجسمه مجسمه ...

ادامه نوشته

شماره ۵

مجله تندیس -شماره ۵ – ۹ اردیبهشت  ۱۳۸۲ در این شماره می خوانید: نقاشی پیشه ام نقاشی است (با یاد سهراب سپهری) | خود انگیختگی پالک در بطن بداهگی «ذن» |شاکنی بورمن |ماه درون رودخانه (نقاشی کهن ژاپنی) مجسمه مرز میان مجسمه و معماری در استوپا | به دنبال بودا ...

ادامه نوشته