خانه | Tag Archives: مبانی نظری

Tag Archives: مبانی نظری

فراخوان مقاله | فصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی

فراخون مقاله

فراخوان مقاله “دو فصلنامه ی مبانی نظری هنرهای تجسمی ” انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران دوفصلنامه­ ی “مبانی نظری هنرهای تجسمی ” از انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران وابسته به کمسیون انجمن­های علمی وزارت علوم که در مرحله­ ی دریافت مجوز علمی و پژوهشی است در نظر دارد اولین شماره ...

ادامه نوشته