فراخوان نقاشی

تندیس: پارس آنلاین اقدام به برگزارى کمپین حمایت ازهنرمندان نقاش جوان با هدف ایجاد فرصت براى بروزخلاقیت هاى هنرى در آفرینش آثار کرده است. این کمپین به صورت جامع و در سراسر کشور برگزار مى شود و در گام اول اقدام به برگزاری فراخوان نقاشی برای هنرمندان جوان نموده است.

فراخوان نقاشی برای هنرمندان جوان
پارس آنلاین از حضور تمام نقاشان، طراحان وعلاقمندان که داراى شرایط می باشند استقبال می کند.
آثار ارسال شده در وبسایت پارس آنلاین، پس از بررسى توسط هیئت داوران براى نمایش روى بیلبوردهاى سطح شهر، به راى عمومى در فضاى مجازى گذاشته خواهد شد.
منتخب آثار در فضاى نمایشگاهى حقیقى و مجازى به نمایش گذاشته خواهد شد و به صورت کاتالوگ یا کتاب منتشر مى شود. کاندیداهاى نهایى هیئت داوران مشمول برنامه هاى حمایتى آتى پارس آنلاین (حداکثر پنج نفر) و سفر مطالعاتی به اروپا (برای یک نفر) می شوند.

هیئت داوران عبارت اند از :

  •  جناب آقای علی ذاکری ، هنرمند و عضو هیئت امنای انجمن هنرمندان نقاش ایران
  •  جناب آقای امیرحسین اعتماد ، موسس و مدیر گالری اعتماد
  • جناب آقای سعید روانبخش ، هنرمند و مدیر مسئول مرکز فرهنگی و هنری چارسو
  • جناب آقای دکتر بهنام کامرانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
  • جناب آقای دکتر جمال عرب زاده ، مدیر گروه نقاشی و عضو هیئت علمی دانشکاه هنر

pars-onlin-art

شرایط شرکت در کمپین:
حداکثر سن شرکت کنندگان: ۳۵ سال
قابلیت نمایش عمومى آثار
نحوه شرکت:
تکمیل فرم قرار داده شده در سایت پارس آنلاین
ارسال ۳ نمونه از آثار اخیر هنرمند
ساختار بارگذارى تصاویر:
حجم تصویر ارسالی: حداکثر ۳ مگابایت
اندازه هر ضلع تصویر: حداکثر ۲۰۰۰ و حداقل ۱۵۰۰ پیکسل

 

زمانبندى:
آخرین مهلت ارسال آثار به وبسایت ۷ مرداد ۱۳۹۴
قرارگیرى آثار انتخاب شده بر روى وبسایت کمپین ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
رأى گیرى مردمى ۱۰ تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
آغاز نمایش آثار منتخب در رسانه هاى عمومى ۱ شهریور ۱۳۹۴
پایان نمایش آثار در رسانه هاى عمومى ۲۰ شهریور ۱۳۹۴

دبیرخانه:
برای مطرح کردن هرگونه سوال، با دبیرخانه فراخوان از روش های زیر تماس بگیرید:

شماره تلفن: ۸۲۲۰۴۳۱۵
آدرس ایمیل: artworks[at]parsonline.com
متعاقبا با هنرمندان منتخب در مرحله اول، برای ارسال اصل آثار تماس گرفته خواهد شد.

نویسنده