تندیس سیصد و سه

مجله تندیس -شماره ۳۰۳ – ۲۳ تیر ۱۳۹۴

 

در این شماره می خوانید:tandis303

  • نقد
  • از فوویسم و کوبیسم تا توبیسم | کوچه از چهار منظر | محفلی از هنرمندان بنام و بی‌نام | من شهرت را دوست دارم، شهرت نیز مرا | نمایشگاه سپید و نقش کیوریتور | دیوار گالری حق کیست | نگاهی به نقاشی‌های رضا حسینی
  • مباحث نظری
  • تامل زیبا‌شناسی
  • مجسمه
  • پیکره هایی از سنخ آتش
  • گرافیک
  • طراحی هویت بصری برای مراکز فرهنگی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده