تندیس سیصد و پنج

مجله تندیس -شماره ۳۰۵ – ۲۰ مرداد ۱۳۹۴305-1

در این شماره می خوانید:

 • هنراندیشی
 • گفتگو با حمید کشمیرشکن
 • مباحث نظری
 • رویا، واقعیت، هنر
 • مجسمه
 • آیا انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز می‌خواهیم؟
 • نقد
 • به دنبال کدام سهم هستیم؟ | میانجی‌های تکنیکی؛ مطالعه دو تصویر هنری | چالش‌ها و سگالش‌های امر مطلق | تار و پود اندرو ناپدید
 • گرافیک
 • طراحی هویت بصری برای مراکز فرهنگی
 • عکس
 • یانگ‌تسه به پیش می رود
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده