دومین اکسپوی مجسمه در همدان

تندیس: دومین نمایشگاه و اکسپو هنرمندان مجسمه ساز استان همدان برگزار می‌گردد.

دومین نمایشگاه و اکسپو هنرمندان مجسمه ساز استان همدان به همت مجسمه‌سازان این استان و با همکاری انجمن هنرهای تجسمی و اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و شهرستان همدان از تاریخ 31 مرداد ماه برگزار می گردد.

نخستین نمایشگاه مجسمه سازان استان همدان در اردیبهشت سال 1393 در همین محل برپا شده بود، که با استقبال بی سابقه از نمایشگاه های هنرهای تجسمی استان مواجه شد. پس از فعالیت نزدیک به یک سال و سه ماه مجسمه سازان استان همدان این دومین نمایشگاه گروهی است که برگزار می شود. این انجمن نخستین انجمن مجسمه سازی در همدان از ابتدا تا کنون می باشد که به همت هنرمندان مجسمه ساز استان همدان شروع به فعالیت نموده و هدف آن ارتقا و معرفی هنرهای تجسمی و به خصوص مجسمه سازی می باشد، استانی که پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین نام گرفته است.

گشایش: شنبه 31 مرداد 94- ساعت 18

بازدید تا 5 شهریور ادامه دارد

مکان: مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان

expo-hamedan

نویسنده