نقاشی‌های آرش نظری | گالری سیحون

در گالری های تهران

| گالری سیحون

| نمایشگاه انفرادی نقاشی

| هنرمند:آرش نظری

| عنوان: باغ عدن

| گشایش: جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴ ، ۱۶-۲۰

| پایان: ۰۷بهمن ماه ۱۳۹۴

| بازدید: همه روزه ۱۱-۱۹  و جمعه ها ۱۶-۲۰ (گالری دوشنبه‌ها تعطیل است)

| آدرس: تهران، خیابان وزرا، کوچه چهارم، پلاک یازده

| تلفن: ۸۸۱۰۲۴۲۲-۸۸۷۱۱۳۰۵

nazari-seyhoon

 

 

نویسنده