نقشه عربستان در حراج ساتبي

فروش نقشه ی سرزمین عربستان کشیده شده توسط لارنس عربستان در گالری ساتبی

پاییز امسال شاهد حضور نقاشی تاریخی و بسیار ارزشمندی در حراجی 4 نوامبر گالری ساتبی خواهیم بود.

گالری ساتبی نقاشی توصیفی را که توماس ادوارد لارنس مشهور به لارنس عربستان از مسیر خود در مسیر صحرای عربستان در بهار 1917 (در زمان شورش اعراب مقابل امپراطوری عثمانی) ترسیم کرده را به فروش گذاشته است .khareji-5

این کار در حراجی ساتبی در رده بندی “سفر اطلس ها نقشه ها و تاریخ طبیعی ” با قیمت پایه ثابت 70000 تا 100000 یورو به حراج میرسد.

منبع: www.news.artnet.com

نویسنده