حجم های فلزی «شهر سوخته» در خانه هنرمندان

نمایشگاه حجم های فلزی «مهدی یارمحمدی» با عنوان «شهر سوخته» از 7 تا 14 مهرماه 1393 در گالری زمستان خانه هنرمندان ایران به نمایش در خواهند آمد.

گالری زمستان از دوشنبه 7 مهرماه میزبان حجم­های فلزی مهدی یارمحمدی می شود. در این نمایشگاه استفاده از فرم های ساده شده طبیعت در کنار فرم های هندسی و گاه دفرمه شده، به چشم می خورد. اصالت و باستانی بودن اندیشه در چینش فرم ها و عناصر که پیکره ای واحد را تشکیل می دهند، از مشخصه های این مجموعه است. به طور مثال می توان به نقش انتزاعی ماهی و نقوش هندسی موجود بر سفالینه های «شهر سوخته» که به طور واضح در بعضی از مجسمه ها مشخص است، اشاره کرد.

همچنین نوع رنگ آمیزی، درخشش و تنوع طیف رنگی ناشی از لایه نشانی تیتانیوم بر مجسمه ها باعث شده تا پیوندی در بیان کهن بودن و ریشه های باستانی مجسمه ها با نگاه امروزی آن برقرار شود .

این نمایشگاه دوشنبه 7 مهرماه ساعت 17 در گالری زمستان گشایش یافته و تا 14 مهرماه از ساعت 13 تا 20 ادامه خواهد داشت.

نویسنده