افشین باقری| گالری سیحون

| هنرمند: افشین باقری
| عنوان: گاه ششم
| گالری سیحون
| نمایشگاه انفرادی نقاشی

| گشایش: جمعه  ۲۷  فروردین ۱۳۹۵ ، (۱۶-۲۰)

| پایان: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

| بازدید: همه روزه ۱۱-۱۹  و جمعه ها ۱۶-۲۰ (گالری دوشنبه‌ها تعطیل است)

| آدرس: تهران، خیابان وزرا، کوچه چهارم، پلاک یازده

| تلفن: ۸۸۱۰۲۴۲۲-۸۸۷۱۱۳۰۵

| نمابر :۸۸۷۱۱۳۰۵

| تلفکس :۸۸۷۱۱۳۰۵

افشین باقری

اسطوره نه افسانه، نه داستان و نه خیال صرف، بلکه تلاشی جدی برای دست یافتن به هدف و مقصود آفرینش جهان است.

اسطوره‌های آفرینش اهمیتی بسزا دارند. برای رسیدن به روشنی باید ” آغاز” را بازگردانید و این جز با بازگویی اسطوره‌ی آفرینش و برپایی مراسم آیینی و از زمان فرارفتن میسر نمی‌تواند شد. باید به زمان ازلی بازگشت تا زایش و آفرینش از نو بیاغازد و در این باززایی پلیدی و پلشتی از میان برود.

در آن سه هزار سال که اهریمن به مدهوشی افتاده بود، هرمزد آفرینش مینوئی خود را صورت مادی و گیتی بخشید. گوهر نخستین آفرینش هرمزدی روشنی بیکران است که از آن آفرینش را آغاز کرد. نخست آسمان را آفرید، روشن، آشکارا، بسیار پهناور و به شکل تخم مرغی از خماهن.دیگر از گوهر آسمان آب را آفرید برای از میان بردن دیو تشنگی. سدیگر زمین را آفرید. چهارم، گیاه را آفرید، نخست بر میانه‌ی این زمین فراز رست چند پا بالا، بی شاخه، بی پوست، بی خار و تر و شیرین که همه گونه نیروی گیاهان را در سرشت داشت. پنجم، گاو یکتا را برای یاری مرد پرهیزگار آفرید و ششم، مرد پرهیزگار را آفرید که کیومرث است.

آفرینش گیاه و انسان و حیوان در این نقاشی ها برای نقاش منعکس کننده ی کارکردهای اسطوره ای آنان، مانند گیاه ازلی و حیوان و انسان مینوی هستند، عناصر و اسطوره هایی که در دنیای ازلی، ابدی خود معلق اند و با اتصال به یکدیگر دنیایی پر از رمز و راز را ساخته اند.

افشین باقری

|Gallery: Seyhoun Art Gallery
|Artist :  Afshin Bagheri
|Title : Sixth Season

|Media : Painting (Solo(

|Opening : Friday April 15

|Opening hours:4-8 pm

|End:  April  ۲۷

| Visiting Hours : Sat to Thu: 11 Am – ۷ Pm , Fri 4-8 Pm

|Gallery is Closed on Mondays

|Address : No. 11, 4th Street, Vozara Ave. Tehran, Iran

|Tel:88711305/88102422

|Fax:88711305

|Tel / Fax:88711305

نویسنده