فراخوان کتاب گرافیک سال بابان

فراخوان کتاب گرافیک سال بابان برای اولین بار در سال ۱۳۹۲ به ابتکار انتشارات بابان بنیانگذاری شد.
اینک نظر به استقبال بی نظیر شما از دوره قبل، دومین فراخوان بزرگ کتاب گرافیک سال بابان را در سال ۱۳۹۳ با حمایت های خداوند متعال و ابتکار ها و مزیت های عالی تر از قبل آغاز میکنیم.
دومین فراخوان در ۱۰ بخش می باشد که شامل:
[  پوستر | جلد کتاب | نشانه | نقاشی | تصویرسازی | عکاسی | چاپ سیلک | مجسمه سازی | نقوش هندسی  و بخش های آزاد … ] متن کامل برای شرکت در فراخوان:
تمام هنرمندان، دانشجویان،هنرستانی ها و … می توانند در این فراخوان شرکت کنند
+ افرادی که آثارشان پذیرفته شود،آثارشان با نام و نام خانوادگی خود افراد در کتاب درج می‌گردد.
+ تمامی افراد می توانند در تمامی بخش ها شرکت کنند و آثارشان را ارسال کنند.
+حدود ۳۰% درصد از هزینه‌ تولید کتاب‌ها از سوی شرکت‌کنندگان که آثارشان تایید شده پرداخت خواهد شد. (حدودا بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان که به دلیل نوسان قیمت کاغذ شاید هزینه ها تغییر کند)
+ با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران
+ کتاب گرافیک سال بابان به افرادی که بیش از ۵ آثارشان چاپ شود به طور رایگان اهدا خواهد شد.
+ افرادی که بین ۲ الی ۵ عدد آثارشان چاپ شود با ۵۰٪ تخفیف داده خواهد شد.
+ افرادی که کمتر از ۲ عدد آثارشان چاپ شود ۳۰٪ تخفیف داده خواهد شد.
+ به تمامی افراد شرکت کننده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهی ثبت آثار اهدا خواهد شد.
+ رزومه تمامی شرکت کنندگان به همراه عکس پرسنلی، نام، نام خانوادگی  به چاپ خواهد رسید.( ارسال عکس و روزمه پس از داوری آثار اطلاع رسانی می شود )
+ شرکت در فراخوان به منزله پذیرش تمام شرایط فراخوان است.
[ ۱ ] پوستر
هر شرکت‌کننده حداکثر۷ پوستر  می‌تواند ارسال کند ( تکنیک و موضوع آزاد است )  فایل هر اثر با این مشخصات ارسال شود: ۳۰۰dpi ،jpeg ، CMYK یا grayscale ، اندازه ضلع بزرگ: حداکثر ۱۵ سانتی‌متر، فایل آثار روی CD و یا از طریق ایمیل ارسال شود. فایل‌های پوستر در یک فلدر جداگانه با نام پوستر ارسال شود چنانچه پوسترها نیاز به توضیح جانبی دارد متن توضیحات در قالب فایل ورد ارسال گردد .
[ ۲ ] جلد کتاب
هر شرکت‌کننده حداکثر۷ جلد کتاب می‌تواند ارسال کند ( تکنیک و موضوع آزاد است ) طراحی جلد کتاب به همراه عطف و پشت جلد ارسال شود محصولاتی (مانند لوح فشرده، برشور، کاتالوگ و …) نیز در این بخش قرار می‌گیرد. فایل هر اثر با این مشخصات ارسال شود: ۳۰۰dpi ،jpeg ، CMYK یا grayscale ، اندازه ضلع بزرگ: حداکثر ۱۵ سانتی‌متر، فایل آثار روی CD و یا از طریق ایمیل ارسال شود. فایل‌های جلد کتاب در یک فلدر جداگانه با نام جلد کتاب ارسال شود چنانچه جلد ها نیاز به توضیح جانبی دارد متن توضیحات در قالب فایل ورد ارسال گردد
[ ۳ ] نشانه + طراحی فونت
هر شرکت‌کننده حداکثر ۷ نشانه یا ۷ طراحی فونت  می‌تواند ارسال کند ( تکنیک و موضوع آزاد است ) پیکتوگرام‌ها ( به هر تعداد ) فقط یک اثر محسوب می‌شود. نشانه‌هایی که تک رنگ طراحی شده‌، به رنگ مشکی (grayscale) ارسال شود ( تک رنگ ها مشکی چاپ می شوند) فایل آثار روی CD و یا از طریق ایمیل ارسال شود فایل هر اثر با این مشخصات ارسال شود: ۳۰۰dpi ،jpeg ، CMYK یا grayscale ، اندازه ضلع بزرگ: حداکثر ۱۰ سانتی‌متر ،فایل‌های نشانه در یک فلدر جداگانه با نام نشانه ارسال شود. فایل‌های مربوط به پیکتوگرام‌ها شامل چند فایل می‌شود، در یک فولدر جداگانه قرار داده شده – توضیحات مربوط به هر نشانه در قالب فایل ورد ارائه و ارسال گردد.
[ ۴ ] نقاشی
در این بخش هر شرکت‌کننده فقط ۷ اثر می‌تواند ارسال کند( تکنیک و موضوع آزاد است ) فایل آثار روی CD و یا از طریق ایمیل ارسال شود فایل هر اثر با این مشخصات ارسال شود: ۳۰۰dpi ،jpeg ، CMYK یا grayscale ، اندازه ضلع بزرگ: حداکثر ۱۶ سانتی‌متر، فایل های نقاشی در یک فلدر جداگانه با نام نقاشی ارسال شود.توضیحات مربوط به هر نقاشی در قالب فایل ورد ارسال گردد.
[ ۵] تصویرسازی
هر شرکت‌کننده حداکثر ۷ تصویرسازی می‌تواند ارسال کند ( تکنیک و موضوع آزاد است ) فایل آثار روی CD و یا از طریق ایمیل ارسال شود. فایل هر اثر با این مشخصات ارسال شود: ۳۰۰dpi ،jpeg ، CMYK یا grayscale ، اندازه ضلع بزرگ: حداکثر ۱۶ سانتی‌متر. فایل های تصویرسازی در یک فلدر جداگانه با نام تصویرسازی ارسال شود
[ ۶ ] عکاسی
هر شرکت‌کننده حداکثر ۷ عکس می‌تواند ارسال کند( تکنیک و موضوع آزاد است ) فایل آثار روی CD و یا از طریق ایمیل ارسال شود. فایل هر اثر با این مشخصات ارسال شود: ۳۰۰dpi ،jpeg ، CMYK یا grayscale ، اندازه ضلع بزرگ: حداکثر ۱۶ سانتی‌متر، فایل های عکاسی در یک فلدر جداگانه با نام عکاسی ارسال شود. چنانچه مایل هستید توضیحات مربوط به هر عکس شامل: زمان و مکان عکاسی، نام و نوع دوربین و … در قالب فایل ورد ارائه و ارسال گردد.
[ ۷ ] چاپ سیلک
هر شرکت‌کننده حداکثر ۷ چاپ سیلک می‌تواند ارسال کند( تکنیک و موضوع آزاد است ) فایل آثار روی CD و یا از طریق ایمیل ارسال شود. فایل هر اثر با این مشخصات ارسال شود: ۳۰۰dpi ،jpeg ، CMYK یا grayscale ، اندازه ضلع بزرگ: حداکثر ۱۶ سانتی‌متر، فایل های چاپ سیلک در یک فلدر جداگانه با نام چاپ ارسال شود.چنانچه چاپ ها نیاز به توضیح جانبی دارد متن توضیحات در قالب فایل ورد ارسال گردد .
[ ۸ ] مجسمه سازی
هر شرکت‌کننده حداکثر ۷ مجسمه سازی می‌تواند ارسال کند( تکنیک و موضوع آزاد است ) فایل آثار روی CD و یا از طریق ایمیل ارسال شود. فایل هر اثر با این مشخصات ارسال شود: ۳۰۰dpi ،jpeg ، CMYK یا grayscale ، اندازه ضلع بزرگ: حداکثر ۱۶ سانتی‌متر، فایل های مجسمه سازی در یک فلدر جداگانه با نام مجسمه سازی ارسال شود. چنانچه مجسمه سازی ها نیاز به توضیح جانبی دارد متن توضیحات در قالب فایل ورد ارسال گردد .
[ ۹ ] نقوش هندسی
هر شرکت‌کننده حداکثر ۷ نقوش هندسی می‌تواند ارسال کند( تکنیک و موضوع آزاد است ) فایل آثار روی CD و یا از طریق ایمیل ارسال شود. فایل هر اثر با این مشخصات ارسال شود: ۳۰۰dpi ،jpeg ، CMYK یا grayscale ، اندازه ضلع بزرگ: حداکثر ۱۶ سانتی‌متر، فایل های نقوش هندسی در یک فلدر جداگانه با نام نقوش هندسی ارسال شود. چنانچه نقوش هندسی نیاز به توضیح جانبی دارد متن توضیحات در قالب فایل ورد ارسال گردد.
[ ۱۰] بخش های آزاد
کتاب، نشریه، بروشور، اوراق اداری، هدایای تبلیغاتی، تندیس، بیلبرد، استند، طراحی خودور، طراحی نما بسته‌بندی و …
فایل هر اثر با این مشخصات ارسال شود: ۳۰۰dpi ،jpeg ،CMYK یا grayscale ، اندازه ضلع بزرگ: حداکثر ۱۶ سانتی‌متر
فایل های بخش های آزاد در یک فلدر جداگانه با نام بخش های آزاد ارسال شود.
ارسال:
+ تمام آثار متقاضی شرکت و مشخصات شرکت‌کننده روی فقط ۱ CD یا DVD با پست پیشتاز، یا از طریق ایمیل ارسال شود
+ پست الکترونیکی : baban.farakhan@gmail.com ( فقط به این پست الکترونیکی ارسال شود )
مهم :
لطفا در یک فلدر جداگانه مشخصات شرکت‌کننده (نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، سال تولد، دانشگاه محل تحصیل، نشانی وب و ایمیل) قرار داده شود.
+  نام، نام خانوادگی و شماره تلفن همراه قید شود تا در موارد ضروری به شرکت‌کننده اطلاع داده شود.
+ پس از ارسال آثارتان، از طرف انتشارات بابان پیامک یا ایمیل،مبنی بر رسیدن ایمیل به شما ارسال خواهد شد. ( در کمتر از ۲۴ ساعت ) ( اگر پیامک دریافت نکردید یعنی آثار ارسالی به دست ما نرسیده و دوباره باید ارسال کنید )
زمان‌بندی:
از آنجایی که در پروسه انتشار کتاب علاوه بر مسایل تولید ، نیازمند صدور مجوزهای لازم از سوی وزارت ارشاد و بخش فیپای کتابخانه ملی است، ممکن است تغییراتی در زمان‌بندی زیر پیش آید که از حدود اختیارات انتشارات بابان خارج است، در هر صورت این تاخیر و علت آن از طریق سایت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
تولید دومین کتاب گرافیک سال بابان بر این اساس زمان‌بندی شده است:
مهلت ارسال آثار: 6 دي ۱۳۹۳
انتخاب آثار و اعلام نتایج: هفته اول دی ماه ۱۳۹۳
مهلت پرداخت هزینه: ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳
آدرس پستی: تهران | نارمک | چهار راه تلفنخانه | خ نوروزی | خ مراد شمس | کوچه لاله | ساختمان کتیبه | پ۲ | واحد ۲ | انتشارات بابان  ( کد پستی: ۱۶۴۷۹۴۷۱۴۴ )
پست الکترونیکی : baban.farakhan@gmail.com
یا از طریق آدرس رو به رو آثار را آپلود کنید و آدرس آپلود را برای ما ایمیل کنید : http://uplod.ir/ ( هر فایل را تا ۵۰۰ مگابایت می توانید آپلود کنید  )
تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹۵۴۰۶۳

منبع: تنديس

نویسنده