برگزاري نشست با موضوع هنرمندان خودآموخته در گالري لاله

نشست پژوهشی “نقش خانواده در معرفی هنرمندان خودآموخته به جامعه ” در گالري لاله برگزار می شود.
گالري لاله در ادامه دومین نمایشگاه سالانه هنرمندان خودآموخته با هدف بررسی بسترهای شکل گیری آثار هنرمندان خودآموخته، و نقش خانواده به عنوان یکی از مهم بسترها در تشویق و معرفی این هنرمندان به جامعه، چندین نشست تخصصی و کارگاه هنری با حضور کارشناسان و هنرمندان خودآموخته برگزار می نماید.
اولین نشست با عنوان “نگاهی به زندگی و آثار زنده یاد مکرمه قنبری ” با حضور علی بلبلی (هنرمند آهنگساز و فرزند مکرمه قنبری ) و مرتضی زاهدی(هنرمند معاصر و پژوهش گر) روز دوشنبه 8 دی ماه 93  از ساعت 17 تا 19 برگزار خواهد شد.
دومین نشست با عنوان “نگاهی به زندگی و آثار داود کوچکی” با حضور علی ذاکری (نقاش و مدرس هنر)، مرتضی زاهدی و مریم مقدم (پژوهشگر) روز یکشنبه 14 دی ماه از ساعت 5 تا 7  برگزار می شود.
همچنین کارگاه مجسمه سازی با (خمیر کاغذ) و نقاشی با حضور علیخان عبدالهی و داود کوچکی روز یکشنبه 7 دی ماه از ساعت 5 تا 19 در گالري لاله برگزار می شود.
ورود برای همه علاقه مندان آزاد است و نمایشگاه آثار نیز تا 16 دی برای بازدید دایر خواهد بود.

منبع: گالري لاله

نویسنده