تندیس صد و هفت

مجله تندیس -شماره 107 – 20 شهریور107-1

1386

در این شماره می خوانید:

 • نقاشی
 • مارکو از زبان مارکو | مارکو در قلب تاریخ می ماند |دیدار در کاخ گلستان با شهاب موسوی زاده | رویاهای پسرک نقاش 
 • هنرهای سنتی
 • یادداشتی بر نمایشگاه زنان سفالگر | شکوه تزیین
 • عکاسی
 • شوک جنگ
 • کاریکاتور
 • طنز سیاه ، سیاه نگاری یا هیچکدام
 • طراحی
 • گفتگو با آویش خبره زاده
 • گرافیک
 • نقدی بر نهمین بی ینال گرافیک
 • مجسمه
 • یادداشتی بر مجسمه های شنی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده