بدون رنگ‌ها در گالری زيرزمين‌دستان

| گالری زيرزمين دستان
| نمایشگاه انفرادي مجسمه و تركيب مواد
| عنوان: بدون رنگ ها
| هنرمند: زهرا نوايي
| گشایش: 26 دي93، 16-20
| پایان: 4 بهمن
| بازدید: همه روزه 16-20 (گالري روزهاي شنبه تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان فرشته، خيابان بيدار، شماره 6
| تلفن: 22023114

منبع: گالری زیرزمین‌دستان

dastan-basement-3

نویسنده