پنتون رنگ سال ۲۰۱۸ را معرفی کرد

پنتون رنگ سال ۲۰۱۸ را معرفی کرد: ماورای بنفش یا کد TCX 3838-18.

رنگ سال ۲۰۱۸ پنتون ماورای بنفش

ماورای بنفش به شکلی اصیل،‌ نبوغ آمیز و خیال‌انگیز ما را به آینده مرتبط می‌کند.

“لئاتریس آیشمن، مدیر اجرایی موسسه رنگ پنتون می‌گوید” “ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که نیازمند خلاقیت و تخیل است. چنین خلاقیتی است که با پنتون ۳۸۳۸-۱۸ یکی می‌شود. یک بنفش با مایه‌ی آبی که توجه و پتانسیل ما را به سطحی بالاتر می‌برد.”

لوری پرسمن، مدیر پنتون نوشته است: “این حقیقتا بازتابی است از چیزی که در جهان امروز بدان نیاز داریم.”

این سایه‌ی سحاب‌گونه به هم تافته‌ترین همه‌ی رنگ‌هاست. زیرا برای تولید آن به دو رنگ آبی و سرخ نیاز است که ظاهرا به شدت متضاد هم‌اند و با ترکیب با یکدیگر تبدیل به چیزی جدید می‌شوند. بنفش‌های معمایی سمبل عدم همنوایی و استعداد هنری هستند.

این رنگ معمایی از زمانه‌ی غیرقابل پیشگویی و تغییرپذیر سخن می‌گوید و معرف آسمان بی‌پایان و پهناور است. در ازای پیچیدگی‌هایی که ۲۰۱۷ به همراه داشت، احتمالاتی که در ۲۰۱۸ انتظارمان را می‌کشند بی‌نهایتند و حتا اگر از امیدواری دست بکشیم، همواره بالای سرمان ستاره‌ای هست تا آن را بنگریم و آرزو کنیم.

 

 

 

نویسنده