جایی برای آموزش هنربانان در پرونده‌ای از آوام مگ

جایی برای آموزش هنربانان در پرونده‌ای از آوام مگ
مجله‌ی هنرهای تجسمی آوام

مجموعه‌ی‌ درس‌هایی برای هنربانان ترجمه‌ای است از کتاب: هنربانی و گشتار آموزشی (Curating and Educational turn) این مجموعه توسط پُل اونیل (Paul O’Neill) گردآوری شده و با ویرایش مایک ویلسون (Mick Wilson) در انتشارات اُپن ادیشن به چاپ رسیده ‌است.

در این مجموعه اُنیل که یکی از نظریه‌پردازان رویکردهای معاصر هنربانی است، به مبحث آموزش و جایگاه آن در شغل-رشته‌ی تازه ظهوریافته‌ی هنربانی می‌پردازد. او در این مجموعه مقاله هنربانی را در چالش گشتار آموزشی به عنوان یک رویکرد جدید در هنر معاصر مورد بررسی قرار می‌دهد که چگونه می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و از آن بهره ببرد یا آن را مورد نقد قرار دهد.

 این مجموعه بر پایه‌ی مقالاتی بنا شده که در این حوزه نگاشته ‌شده‌اند. این مقالات برای اولین بار توسط تیم تولید محتوای سایت آوام مگ ترجمه شده و در مجموعه درس‌هایی برای هنربانان منتشر خواهد شد.

خوانندگان عزیز باید توجه داشته باشند مطالبی که در این پرونده منتشر می‌شود، دارای سازوکار آموزشی است اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که این جستارها حاصل دغدغه‌ها و تجربه‌های بیش از چهار نسل حضور هنربانان و فعالیت‌هایشان در هنر غرب است و برای ما که تازه وارد این عرصه شده‌ایم می‌تواند تازه باشد، زیرا هنربانی در ایران در همسویی با هنر مفهومی(کانسپچوال) در دهه‌ی اخیر روی داده است. همچنین هنربانی در کشور ما یا در حوزه‌ی تجاری به ثمر رسیده و یا توسط هنرمندان کانسپچوال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع نکته این است که تمامی این مطالب باید ذیل مکانمندی مخاطب ایرانی مطالعه و بررسی شود.

در بخش دیدگاه از پیشنهادات سازنده‌ی شما مخاطبان گرامی در ادامه‌ی روند این پرونده استقبال خواهیم کرد.

جاوید رمضانی

قسمت‌های مختلف این پرونده را اینجا دنبال کنید:

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت اول

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت دوم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت سوم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت چهارم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت پنجم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت ششم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت هفتم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت هشتم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت نهم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت دهم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت یازدهم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت دوازدهم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت سیزدهم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت چهاردهم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت پانزدهم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت شانزدهم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان | قسمت هفدهم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت هجدهم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان| قسمت نوزدهم

پرونده‌ی درس‌هایی برای هنربانان | قسمت بیستم

نویسنده