مجسمه‌هاي شقايق عربي در زيرزمين‌دستان

| گالری زيرزمين دستان

| نمایشگاه انفرادي مواد بازيافتي و تركيب مواد (مجسمه)

| عنوان: اسمبلاژ تهران – بهار 13494

| هنرمند: شقايق عربي

| گشایش: 11 ارديبهشت۹۴، 16-20

| پایان: 15 اردیبهشت

| بازدید: همه روزه 16-20 (گالري روزهاي شنبه تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان فرشته، خيابان بيدار، شماره 6

| تلفن: 22023114

Shaghayegh-Arabi

نویسنده