نمایشگاه گروهی نقاشی انجمن هنرمندان نقاش

Poster_Web_Sample

■ نگارخانه هفت آینه
■ نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران■منخبی از آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش
■ گشایش :۲۲ آبان ساعت ۱۶تا ۲۰ باقی روزها :۱۶ تا ۱۹ پایان:۲۹ آبان
■ نشانی:ساری خیابان مازیار کوچه مازیار یک تلفن:۰۱۱۲۲۱۲۶۱۳

■ نگارخانه رنگ وترنگ
■ گشایش: یک آذر پایان ۸ آذر
■ ساعت بازدید: صبح ها ۹ تا ۱۲  عصرها:۱۶تا۱۹
■ نشانی:تنکابن خیابان جمهوری بعد از راهنمایی و رانندگی روبروی برج امپراتور تلفن:01154272279

■ نگارخانه خورشید آرامش دریا
■ گشایش :۱۰ آذر پایان :۱۹ آذر
■ ساعت بازدید: صبح ها ۹ تا ۱۲  عصرها:۱۶تا۱۹
■ نشانی:بابلسر خیابان پاسداران 29 خیابان شهید نورانی پلاک ۱۹۹ تلفن :۰۱۱۳۵۲۸۱۱۹۸

 

نویسنده