نقاشی های سیروس غلامی روشنکوهی

Syroos-Gholami_web| نگارخانه هفت آینه
| نمایشگاه نقاشی سیروس غلامی روشنکوهی
|عنوان نمایشگاه :پاپلی
| گشایش :30 آبان ساعت ۱۶تا ۲۰ باقی روزها :۱۶ تا ۱۹ پایان:۴ آذر
| نشانی:ساری خیابان مازیار کوچه مازیار یک تلفن:۰۱۱۲۲۱۲۶۱۳

نویسنده