جایزه ویستا | گالری ویستا

نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم، چیدمان و …
عنوان: جایزه ویستا 
هنرمندان:
گروه ۱:مهدیه پازوکی- بیژن قاسمی نژاد
گروه ۲: علیرضا شهریاری
گروه ۳: مهسا احسنی
گروه ۴: محمدرضا عرب خزائلی
گروه ۵: هاوری دانش- علی میرزایی
گروه ۶: درسا اسدی
گروه ۷ :نازنین اعوانی- ترلان تبار- مهدیه کواکب پناه

گشایش: ۱۵ بهمن ماه

اختتامیه: ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

بازدید: ۱۶ الی ۲۰

گالری در روزهای شنبه تعطیل می‌باشد.

نشانی گالری ویستا: خیابان مطهری، خیابان میر عماد، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۱

تلفن: ۸۸۵۱۳۹۳۳

بیانیه:

هنر ایران وارد مرحله‌ى تازه شده است. به نظر مى رسد همه ى رسانه‌هاى هنرى امروز در موقعیت برابر نسبت به هم قرار گرفته‌اند و آنچه یک اثر را تازه جلوه مى‌دهد رویکرد و ایده‌ى اجرایی آن است .
ویستا به معناى اندیشه است از این رو گالرى ویستا بنا دارد بر اساس ارزشیابى فکر و ایده‌هاى معاصر هنرى، به صورت سالانه جایزه و شرایطی برای اجرا طرح برتر نوآورانه فراهم نماید .

جایزه ویستا

نویسنده