از دير از دور/گالري افرند

  • نمايشگاه انفرادي طراحيaz-dur-az-dir-5
  • عنوان: از دير از دور
  • هنرمند: بهمن بروجني
  • گالري افرند
  • 7 – 14 آذر 

موضوع بیشتر کارهای بهمن بروجنی، در عین باور به اصالت نقاشی، ازدحام مردم و سرزندگی در ازدحام است. مردمی شاد و شلوغ در همه نقش­ها حضوری پر سر و صدا دارند. ورق­های پرماجرای کارهایش نه فقط حاوی عناصر مألوف ترکیب­‌بندی است بلکه توجه بیینده را، با اندکی دگرگونی در همین عناصر، به قواعدی نوپدید نیز جلب می­‌کنند؛ چابک‌دستی، هم­اندازه‌­گی خطوط، اشکال تکرار شونده، اهمیت نقطه و ایجاد حرکت  بوسیله‌­ی منحنی­ و مستقیم­های خطوط، خوش­ نشستنِ تیره و روشن که مجموعا نوعی شادابی به نقش­ها می­دهد از اصول Calligraphy نیز آبشخور دارند. او که آموختن نقاشی را در کودکی نزد امیر هوشنگ خان بختیار آغاز کرده، بخت این را هم داشته که در ادامة راه از  استادانی چون هانیبال الخاص عشق به زندگی و مردم و پرکاری و غیرت نقاشی بیاموزد، و از هم­نشینی و شاگردیِ استادی چون شکوه ریاضی اصول نقاشی مدرن را، و از استاد علی­ اکبر  کاوه خط را.
کارهای این دورة بهمن بروجنی گرایش تازه­ای را در شیوة بیان نشان می­دهد که نیرومند و موثر است؛ اساس این گرایش آشتی میان روح خط (Calligraphy) و عناصر نقاشی است که با آن نظام زیبایی­شناختی ویژه­ای را می­سازد. او در این نظام به راحتی با مخاطب خود گفتگو می­‌کند. ترکیب­‌بندی­‌هایش از ریتم تند و شلوغ زندگی امروزی برخوردارند. شلوغیِ کارها، از لحاظ انتقال مفهوم موجه، و از جنبة دیداری خوشایند است.
بروجنی پس از سال­ها  دوری از میهن به میان دوستان و شاگردانش بازگشته، و بی­ که سفر و تغییر جا باعث وقفه­‌‌ای در کارش شود، ادامه داده و کار کرده و به نمایش گذاشته است تا ما بدانیم که هنوز جوان و پویاست، و با زبان او امروز و اینجا را نیز می­‌توان گفت.

ترانه صادقیان بروجنی‌‌
3 آذر 1393

 

az-dur-az-dir-2

az-dur-az-dir-4

az-dur-az-dir-3

نویسنده