نمایشگاه پیام مفیدی | واریاسیون هایی بر ابزار یک آناتومی انسانی

نمایشگاه پیام مفیدی
مدیا: طراحی، مجسمه، ویدئو، چاپ دستی
گالری: گالری اثر
عنوان: واریاسیون هایی بر ابزار یک آناتومی انسانی  

گشایش: ۱ اردیبهشت ۹۶

خاتمه: ۲۲ اردیبهشت ۹۶

ساعت بازدید: یکشنبه تا پنجشنبه ١١ تا ٢٠، جمعه غیر از گشایش ١۶ تا ٢٠

گالری روزهای شنبه تعطیل است.

نشانی: خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره ۱۶، روبروی خانه هنرمندان

تلفن: ۸۸۳۲۶۶۸۹

گالری اثر آخرین مجموعه‌ی پیام مفیدی را عنوان واریاسیون‌هایی بر ابزار یک آناتومی انسانی نمایش می‌دهد. این مجموعه که شامل یک مجسمه‌ی متحرک، چهار اثر ویدئو، هجده چاپ اچینگ، دو پلیت مسی و نه طراحی است؛ به موضوع طبیعت قدرت مدار و سلسله مراتبی انسان با ارجاع به رویکرد فوکو به موضوع قدرت و جامعه کنترلی و مفهوم بدن بدون اندام دولوز می‌پردازد.

نمایشگاه پیام مفیدی

 

نمایشگاه پیام مفیدی

نویسنده