نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری رضائیان

گالری رضائیان
نمایشگاه گروهی نقاشی

هنرمندان: پرستو احمدخانلو، رویا احمدی، عطا الله ذی نوری, کاظم رضائیان، مهدی رضائیان، سهیلا کی سان، فرزانه مالکی دیزجی، وحید معینی، محبوبه نجفی، داریوش نخعی، بهمن نیکو

گشایش: 17 اسفند

خاتمه: 26 اسفند

ساعت افتتاحیه : 16 الی 21

ساعت بازدید روزانه: 15 الی 20

نمایشگاه گروهی نقاشی گالری رضائیان

نمایشگاه‌های دیگر را اینجا ببینید.