نمایشگاه نقاشی لیلا موسوی

| نگارخانه هفت آینهposter
| نمایشگاه نقاشی
|هنرمند:لیلا موسوی
| گشایش :۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۶تا ۲۰ نمایشگاه تا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ادامه دارد
| نشانی:ساری خیابان مازیار کوچه مازیار یک تلفن:۰۱۱۲۲۱۲۶۱۳

[divider] [maplist locationstoshow=”1978″ hidesearch=”true” locationsperpage=”3″]

نویسنده