به بهانه «هجوم 2» نمایش اخیر علی فرامرزی | هنر جز از طبیعت به موضوع دیگری نپرداخته

علی فرامرزی

استاد فرامرزی چرا نام نمایشگاه راهجوم ۲ گذاشته اید؟

سال ۹۶ تحت عنوان هجوم (بعدچهارم) نمایشی درفرهنگ سرای نیاوران ترتیب داده شد که متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که همزمان با نمایشگاه درتهران اتفاق افتاد آثار ازطرف مردم چندان دیده نشد لذا به خواست گالری چند تائی ازآن آثار برای این نمایش به گالری هدایت آورده شد، البته دلیل دیگرش هم این بود که آن نمایشگاه صرفا برای بازدید گذاشته شده بود و قصد فروش در بین نبود.

علی فرامرزی

چه شد که به سمت کویری‌ها و بعد هم هجوم کشیده شدید؟علی

از دوسو میتوانم به سوال شما جواب بدهم، نگاه به طبیعت و سوژه قراردادن آن ازایام بسیار دور یکی ازانتخاب های هنرمندان بوده است و این مختص فقط نقاشان هم نیست. درهمه عرصه های هنری و حتی فلسفه و علم ، طبیعت یکی ازمهم ترین انگیزه های خلاقیت بوده است.

درحقیقت اگرما انسان را هم جزئی ازطبیعت بدانیم که همین گونه هم هست، اصلن باید گفت که هنر جز از طبیعت به موضوع دیگری نپرداخته است.

چه تعداد اثردراین نمایشگاه به نمایش گذاشته اید؟

بااحتساب طراحی ها و حجم نقاشی‌ها۳۲ اثر

ادامه گفتگو را در جریان نمایشگاه دنبال کنید.

گفتگوهای دیگر را اینجا بخوانید.

نویسنده