داستان عامیانه در گالری مهروا

mehrva-gallery-logo

| گالری مهروا
| نمایشگاه انفرادی طراحی
| عنوان: داستان عامیانه
| هنرمند: سپهر مصری
| گشایش: ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
| پایان: ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
| بازدید: ۱۷ – ۲۱ / به جز پنجشنبه ها
| آدرس: تهران – کریم خان زند – شهید عضدی ( آبان جنوبی) شماره ۳۸
| تلفن: ۸۸۹۳۹۰۴۶ – ۸۸۹۳۹۰۴۷

«داستان عامیانه» عنوان اولین نمایشگاه انفرادی سپهر مصری – هنرمند تبریزی متولد ۱۳۷۳ است که از سیزدهم شهریور ماه در گالری مهروا برگزار می شود.
در این برنامه ده اثر از سپهر مصری به نمایش در می آید که همگی طراحی دستی با ماژیک و رنگ افست روی پارچه است.
زرتشت رحیمی، این هنرمند جوان تبریزی را یافته ، به گالری مهروا معرفی نموده و از میان آثارش ، ده اثر را جهت نمایش عمومی انتخاب کرده است و در بیانیه نمایشگاه ” داستان های عامیانه ” نوشته است: «نخبه گرایی هنرمدرن که با کمبود اقبال، و شاید به گنگی در ایجاد زبانی تصویری و همه فهم منجر می شود.
هنرمندی را که نیاز به سخن گفتن و نقد مخاطب را رودررو احساس می کند به ایجاد ترفندی وادار می سازد و آن استفاده از زبان مشترکی است که فرهنگ عامه را شکل می دهد و از آنجا درِ جدل خود را باز می کند.
در این مجموعه هنرمند با وجود کمبود منابع مستدل و مستند(تغییر سیاست در فرهنگ پس از انقلاب و گسست عمیق درشکل بسیاری از مسائل به این کمبود ها دامن زده است) دست به کنکاش و مطالعه ی بخشی از تاریخ معاصر فرهنگ عامه در ایران می زند و آنچه را می یابد، با نگاهی هوشمندانه ، طنزآلود و انتقادی تبدیل به آثاری می کند تا بازی را برهم زند و داستان را آنگونه که می بیند بازگو کند، به شکلی که مؤثر بیفتد و بیننده را در برابر لحظه ای قرار دهد که به زعم من مصرف کننده تبدیل به مصرف شونده شده است.»

mehrva-amiane

نویسنده