آرش فاتح برخواری |گالری ویستا

آرش فاتح برخواری در گالری ویستا
عنوان: واسازی یک اثر در سه بافتار

نمایشگاه انفرادی چیدمان تعاملی

گشایش:۲۵ تیر ماه

پایان: ۵ مرداد ماه

بازدید: ۱۶ الی ۲۰ – شنبه ها تعطیل تعطیل است

آدرس گالری:
خیابان مطهری، خیابان میر عماد، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۱
تلفن: ۸۸۵۱۳۹۳۳

 

استیتمنت:

نه بافتار ، نه ساختار ، نه بن ، نه بن مایه ، نه شالوده ،نه شالوده شکنی ، نه بن ، نه بن فکنی ، نه پدیدارشناسی ، نه نشانه شناسی ، نه روح ، نه فضا ، نه زمان ، نه مکان ، نه ماده ، نه نور ، نه ظلمت ، نه ساز ، نه سازمایه ، نه وحدت ، نه کثرت ، نه کلمه ، نه معنا ، نه دم ، نه عدم ، …

 

آرش فاتح

نویسنده