بیش از 200 اثر در بخش رقابتی دوسالانه نگارگری

هیات انتخاب آثار نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران پس از دو مرحله بررسی و ارزیابی آثار از میان 968 اثر رسیده به دبیرخانه بیش از 200 اثر را برای نمایشگاه بخش رقابتی این دوره دوسالانه انتخاب كرد.

آثار نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران در گرایش نقاشی ایرانی، گل و مرغ، تذهیب، طراحی سیاه قلم و تشعیر به نمایش گذاشته می‌شود و انتخاب آثار دوسالانه را رضا یساولی، یوسف حسینی، رحیم چرخی، محمدرضا هنرور و حسین عصمتی بر عهده داشتند.

نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران به دبیری امیر طهماسبی از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همكاری انجمن نگارگری ایران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

نمایشگاه آثار نگارگری از استادان در بخش غیر رقابتی، همایش علمی، كارگاههای تخصصی و تقدیر از پیشكسوتان نگارگری برنامه‌های نهمین دوسالانه ملی نگارگری است.

منبع: هنرآنلاين

نویسنده