نمایشگاه گروهی به کوششِ فوآد فراهانی |پروژه های آران

کتاب خانه است
به کوششِ فوآد فراهانی
۵‌. الی ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۵
هنرمندان:
مهدی حسینی- حسین والامنش – ساعد مشکی – سعید روانبخش
میلاد پروز- هما دلورای- سینا سیفی- فوآد فراهانی- مریم فرشاد- بهزاد متبحری- المیرا میرمیران

پروژه های آران
خیابان نوفل لوشاتو کوچه لولاگر پلاک ۵
روز افتتاحیه ۴-۸ و به جز شنبه ها بازدید بین ساعتهای ۱-۷
تلفن ۶۶۷۰۲۲۳۳

کتاب های هنرمندان قرار نیست که خوانده شوند. معمولآ اشیاء ی هستند با زبانی غیرمتعارف و غیرقابل کشف. تصاویر کلمه هستند و رنگ و بافت جای روایت را می گیرند. محصورشده در قالب کتاب، در این گونه آثار آزادی ارائه هنری هنرمند مشهود است و انتزاع خاصی را رقم می زند؛ عناصر مختلفی به هم متصل می شوند تا فضائی خاص را ایجاد کنند، شاید خانه ی. کتابهای هنرمندان به راحتی تفسیر و ترجمه نمی شوند و لزوما” تعلیمی نمی دهند و اطلاعاتی را به بیننده انتقال نمی دهند.

این نمایشگاه تنوع کتابهای هنرمندان ایرانی از نسلهای مختلف و با برخوردهای هنری متفاوت را که در سالهای اخیر خلق شده اند، به بیننده ارائه می کند. گردآوردنده فوآد فراهانی برای کاتالوگ می نویسد:
کتاب هنرمندان چندوجهی و چندزبانه، در مسیری چندرسانه‌.ای، مکانی جادویی است. مدیومی که در خلاء واژگان (بی‌.وزنی) بر زنجیره‌.ای از زمان شکل می‌.گیرد. در اینجا کتاب مکانی است که می‌.توان در آن درنگ که نه، حتی اقامت کرد، در زبان جسمیت یافته، در تعلل کلام، در زمان متعین، در فضای متعین (صفحه) و یا در پیوستاری از زمان و مکان[ها]، در کتاب
کتاب عنصری شخصی‌.شده از یک ساختار است. کتاب یک سازه است، یک خانه شاید. گشودن (و یا حتی نگشودن)، به داخل قدم گذاشتن، لحظه‌.ای وقفه، اتاق‌.ها – فضاها – صفحات، به جلو، به عقب و از چند یک به دیگری پریدن؛ فضاها از نو ترتیب می‌یابند.

 فوآد فراهانی
Book as House Saeed Ravanbakhsh- Immigration, mixed media, 65x130x77 cm- 2016

با حمایت موسسه فرهنگی هنری چارسو

BOOK AS HOUSE
An exhibition of Artist Books Curated by Foad Farahani

Mehdi Hosseini- Hossein Valamanesh-Saed Meshki -Saeed Ravanbakhsh
Milad Parvaz- Homa Delvaray- Sina Seifee- Foad Farahani- Maryam Farshad- Behzad Motebaheri- Elmira Mirmiran

Opening on 26th August, until 12th September 2016

Aaran Projects
Neauphle Le Chateau, Lolagar st. No 5.
Tel +98 21 66702233
Working days, except Saturdays, 1-7 and Fridays 4-8.

 فوآد فراهانی
Book of Idea Hossein Valamanesh, Book of Idea, Squared note book, matches & ply-wood 21 x 27 x 2.5 cm-2016

Artist books are not meant to be read. They are often indecipherable objects, with uncommon language. Images are words and colors and textures replace narratives.
Contained within the form of a book, they allow for artistic freedom to govern and create an abstraction; different elements are combined to create a space, a house. They are hard to interpret and do not necessarily educate or inform the viewer.
This exhibition attempts to show the diversity in Artist Books created in recent years by Iranian artists of different generations and oeuvres. For the catalogue of exhibition Curator Foad Farahani writes:
Artists’ books are multi-dimensional,multi lingual and multi media, and are “magical spots”. A medium that in absences of phrases (weightlessness) is materialized in a temporal chain. Here what is meant by book, is a place not only to deliberate in but to reside in; substantiated in the form of language, in the delay of utterance, in the intended timing and spacing (of the page) or in a temporal-spatial continuum.
Artist books are personalized element of a structure. Book is a structure, a “House” perhaps. Opening or not, entering, pausing, rooms…spaces…pages, forward, backward and to leap from one to another; thus spaces are reordered.

 فوآد فراهانی
Mehdi Hosseini- The Shahnameh of Mehdi, block printed and sewn on fabric 48x69x7 cm-2014-2016

Sponsored by Charsoo Institute of Art & Culture

نویسنده