مرتضی اردلان | گالری ۲۶

گالری ۲۶
نمایشگاه انفرادی نقاشی
 عنوان:  تنیدگی
 نام هنرمند :مرتضی اردلان

گشایش: ۷ آبان ۹۵

پایان:۱۹ آبان ۹۵

بازدید:همه روزه (به جز پنجشنبه ها)
ساعت ۱۶ تا ۲۰

آدرس گالری:
تهران، خیابان فرمانیه (لواسانی) شرقی، بعد از دیباجی شمالی، خیابان سلمان پور ظهیر، پلاک ۲۶، واحد ۳
تلفن:
۰۲۱۲۲۲۸۷۵۴۷

بیانیه:
تنیدگی… در هم آمیختن، در هم تنیدن، در هم پیچیدن، در هم فرورفتن، فارغ شدن!
در هم تنیدگی چیزیست که برایش فعالیت میکنیم، برایش میکوشیم؛ برای بودن، برای راحت شدن، برای بقا!
در تنیدگی میتوان هیجان، لذت، استرس، تنش، دگرگونی و تغییر را تجربه کرد. در هم تنیدگی راوی یک موضوع است، راوی یک تجربه است، تلخ ویا شیرین، گذرا و یا ماندگار و یا محکومش بودن تا ابد.
این گفتمان موضوع و یا داستان هر کس و یا گروهی است. در مجموعه های کار شده توجه به نظام و گروهی و رویدادی و یا فکر به افرادی مورد توجه قرار گرفته شده، که میتوان یک تجربه ی تلخ برای گروهی و تجربه ی شیرین برای گروهی دیگر باشد، نظر به اینکه تنیدگی یک حادثه ی تاریخیست که نسل به نسل ادامه دارد.

 

مرتضی اردلان

نویسنده