تصویرگران ایرانی در مسابقۀ تصویرگری نامی 2015

نام 9 تصویرگر ایرانی در لیست برگزیدگان مرحله اول داوری مسابقۀ تصویرگری نامی 2015 کره جنوبی اعلام شد.
این لیست شامل 94 تصویرگر است که از بین یکهزار و 330 تصویرگر شرکت‎کننده از 71 کشور جهان به نمایشگاه و کاتالوگ آن راه یافته‎اند. ایران پس از کرۀ جنوبی با 15 تصویرگر، به همراه ایتالیا در ردۀ دوم تعداد حاضران قرار دارد؛ با این تفاوت که تعداد آثار راه‎یافته از ایران 10 اثر است. براساس آمار سایت مسابقۀ نامی، ایران تقریباً یک پنجم از کل 56 تصویرگر شرکت‎کننده از خاورمیانه را تشکیل می‎دهد که با توجه به نسبت تعداد شرکت‎کنندگان مناطق دیگر به تعداد راه‎یافتگان به نمایشگاه، این آمار نشان دهندۀ کیفیت بالای آثار ایرانی ارسال شده است.
راه‎یافتگان در مرحلۀ دوم داوری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت تا در نهایت یک تصویرگر برندۀ جایزۀ بزرگ 10 هزار دلاری، دو تصویرگر برندۀ پنج هزار دلاری جزیرۀ طلایی، سه تصویرگر برندۀ دو هزار دلاری جزیرۀ سبز و 10 تصویرگر موفق به دریافت پلاک شود.ملیکا سعیدا، یکتا جبلی، نرگس محمدی، علی دالوند، رضا دالوند (دو اثر)، زهرا محمدنژاد، علی عامه‎کن، حسن عامه‎کن و آذر تیموری تصویرگران حاضر در این لیست‎ قرار دارند.نمایشگاه نامی با هدف تشویق هنرمندان خلاق و کمک کردن به آنان برای پیشرفت و بهبود کیفیت کتاب‎های تصویری شکل گرفته است. این نمایشگاه دو سال یکبار توسط جزیرۀ نامی در کره جنوبی برگزار می ‎شود.
شرکت کنندگانی که آثارشان در داوری اولیه پذیرفته شده باشد، باید تا 31 دسامبر 2014 برابر با 10 دی 1393، اصل یا پرینت با کیفیت اثر خود را جهت داوری نهایی به نمایشگاه تحویل دهند.

منبع: ایرنا

نویسنده