نشست پژوهشی پدیدارشناسی هنر

معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران نخستین نشست پژوهشی پدیدارشناسی هنر پنج شنبه ۷ بهمن در محل این خانه برگزار می شود.

در این نشست که از ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می شود، محمدرضا بهشتی با موضوع هنر و مبانی معرفت شناختی، سید محمد بهشتی با موضوع پدیدارشناسی فضا در معماری ایرانی، مرضیه پیراوی با موضوع مرلوپونتی؛ هنر به مثابه پدیدارشناسی و محمد ضیمران با موضوع اشتباهات ناشی از کاربرد نادرست پدیدارشناسی در ایران به سخنرانی خواهند پرداخت.

علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند پنج شنبه ۷ بهمن از ساعت ۱۷:۳۰ به خانه هنرمندان ایران مراجعه فرمایند.

 پدیدارشناسی هنر