نمایشگاه منتخب عکس‌های گنجینه موزه عکسخانه شهر با عنوان روایت گذشته

نمایشگاه منتخب عکس‌های گنجینه موزه عکسخانه شهر
عنوان: روایت گذشته
گشایش: ۲۵ اسفند ۹۵

خاتمه: ۳۱ فروردین ۹۶
ساعت بازدید: شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۸ و پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳

عکاسان: ناصرالدین شاه، عبدالله میرزا قاجار، ابراهیم‌خان صنیع‌السلطنه، آنتوان سوریوگین، روسی خان، میرزا حسن منشی، محمدرحیم عکاس‌باشی، محمدرحیم عکاسباشی، دوست محمدخان معیرالممالک، خاچاطوریانش، و ماشاالله خان.

مکان: موزه عکسخانه شهر

نشانی: میدان هفتم تیر، میدان بهار شیراز، بوستان بهار شیراز

تلفن: ۸۸۸۴۸۹۹۳

ورود برای تمام علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.
برای اطلاعات بیشتر  از نمایشگاه منتخب عکس‌های گنجینه موزه عکسخانه شهر می‌توانید به نشانی اینترنتی موزه www.iranphotomuseum.com مراجعه کنید.

عکس‌های گنجینه موزه عکسخانه شهر