شماره دوصفر

مجله تندیس -شماره 00 – 24 دی 138100-1

در این شماره می خوانید:

  • نقاشی
  • تخیل شعر نقاشی | رضا درخشانی
  • عکاسی
  • صدای سکون اشیا | آزادی پا از قاب بیرون می گذارد
  • مجسمه
  • جیاکومتی | مجسمه ساختن مجسمه شدن
  • طراحی گرافیک
  • مصطفی اسدالهی : ذات گرافیک ؛ مینیمالیسم | میلتون گلیزر
  • طراحی
  • ویدئو

 

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده