نمايشگاه آثار نقاشي

| گالری طراحان آزادtarahan-azad-4

| نمایشگاه دو نفره نقاشي

| هنرمند: مریم آیین و عباس شهسوار

| عنوان: سوء تفاهم در اتاق آبی

| گشايش: 21 آذر93، 16-20

| پايان: 3 دي

| بازديد: همه روزه 16-20

| آدرس: تهران، ميدان فاطمي، ميدان گلها، ميدان سلماس، شماره5

| تلفن: 88008676

منبع: گالري طراحان آزاد

 

 

نویسنده