نقاشي‌ هايي “قند پارسي” در گالري اعتماد

| گالری اعتماد2 etemad2-2

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| عنوان: قند پارسي

| هنرمند: جاهد سربلند

| گشایش: 12 دي93، 14-20

| پایان: 23 دي

| بازدید: همه روزه 14-20
(گالري دوشنبه ها تعطيل است)

| آدرس: تهران، نياوران، ميدان ياسر، خيابان ياسر، خيابان موسوي، خيابان بوكان(دو راهي سمت راست)، شماره 4

| تلفن: 22718067

‫”من پتانسیل قوی در بازیگران ایرانی می بینم. این فرهنگ، زبان ایرانی دارد و این زبان امکان بازیگری و نمایش را پدید می آورد که انحصاراً مربوط به تئاتر و جایگاه نمایش نیست در جاهای دیگر هم وجود دارد. من موضوعی را تعریف می کنم و آن این که از شخصی که حرف می زنم بی نام و نشان است. در چند سال پیش که به ایران آمده بودم و به اصفهان رفته بودم در یکی از روزهای تعطیل و عزاداری دسته‌ای را دیدم. مطمئناً در آن روز در بازار اصفهان من تنها فرد خارجی بودم. در آن دسته شیون و گریه زاری زیادی می شد و انسان‌ها زیادی رنج می بردند. اما از آنجا که من شیعه نیستم موقعیت بسیار مشکلی داشتم و تنها کسی بودم که در این دسته گریه نمی کردم. من بازیگر بسیار خوبی هستم ولی آن جا خجالت می کشیدم که گریه کنم. کنار من چند مرد ایستاده بودند که زار زار گریه می کردند یکی از آنها که به من نزدیک تر بود هنگام عزاداری و وسط گریه و زاری رو به من کرد و گفت می خواهی فرش بخری؟ و در عین حال به سختی گریه می کرد. این بزرگترین بازیگری بود که من دیدم.”
روبرتو چولی- سرپرست گروه بازیگران تئاتر آلمان
به نقل از روزنامه‌ی مشارکت 11/11/77
صفحه‌ی 77 کتاب جامعه شناسی خودمانی- حسن نراقی

منبع: گالري اعتماد

نویسنده