فلزآوا نمایشگاه مجسمه‌های بازیافتی

پنجمین نمایشگاه مجسمه‌های بازیافتی فلزآوا در گالری نوران قائمشهر

گالری نوران میزبان پنجمین دوره از نمایشگاه آثار فلزآوا است.

گالری نوران فلزآوا

در بیانیه این نمایشگاه آمده‌است:

«سیر تحول در هنر همراه بوده است. با تکامل ابزار آفرینش هنری از یک طرف و از طرف دیگر ارتقاء «توان دیدن زیبایی ها» که خود منوط است به ارتقاء اندیشه هنرمندان چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ ادراک زیبایی شناسانه.
مدرنیسم در هنرهای تجسمی توام بوده است با افزایش قدرت آفرینش و دورشدن از بازآفرینی واقعیت موجود و این ممکن نبوده مگر با افزایش “توان تخیل” در مقابل دانش هنری و تعقل.
با گذشت چندین سال از آغاز ورکشاپ های فلزات بازیافتی شاهد اوج گرفتن قدرت تخیل و آفرینش آثار با گوناگونی های متفاوت در کیفیت های بالاتری هستیم.
امید زیادی داریم با حضور جوانان در این عرصه و تلاش برای عمومی تر کردن این نگاه به جهان موجود که حتی پراکندگی و بی شکلی فلزات بازیافتی می تواند مشوق هنرمند باشد. در ارزش دادن به همه عناصر جهان معاصر و مفید بودن آنها در زیباتر دیدن و زیباتر کردن زندگی ها.»
احمد آقازاده / مرداد ۱۳۹۷

گشایش: ۱۲ مرداد ۹۷ ساعت ۱۷

با آثاری از: رضا یحیایی – جعفر نجیبی – علی بیگی پرست –  حسین سهرابی – محمد ابوترابی – حسن ملانوروز – ابراهیم گنجیان –  علی افسری –  مهدی سماکوش – حسن کشاورز- ملاحت رحیم پور – سیامک نصر – محبوبه پرنیان –  مرتضی خزائی -سعید ملانوروز -احمدحبیبی –  مجید صادقی نژاد- فرشید پاک نیا – وفا الماسی – محمداسماعیل شربتیان – دادبه باقری – داوود غلامی –  نگار نجیبی

مازندران، قائم شهر، خیابان ساری، یاس۵۹، انتهای شهدای دوم

بازدید از ساعت  ۱۷ الی ۲۱ –  به مدت۲هفته

نویسنده