خانه | پژوهش | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت هفدهم: رمانتیسم در اوج

گستره دنیای رمانتیک

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت هفدهم: رمانتیسم در اوج

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت هفدهم: رمانتیسم در اوج
بخش دوم  فصل چهارم  گستره دنیای رمانتیک

تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی

جان کانستابل خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو رمانتیسم

جان کانستبل (۱۷۷۶-۱۸۳۸) در روستایی در انگلستان متولد شد، او درباره محل تولد خود گفته است”جنگل‌ها، الوار کهنه و پوسیده، دیرکهای لجن گرفته، چینه‌های آجری، من عاشق اینها هستم. اینها بودند که مرا نقاش کردند و من سپاسشان میگذارم” زمانی که منظره سازی بر اساس قوانین دست و پاگیر به بن بست رسیده بود، اعتقاد راسخ کانستبل به باز نمایی شاعرانه‌ی واقعیت طبیعی به اوچهره یک پیشتاز سنت شکن داد و تمایزش از دیگران فقط این نبود که کیفیت‌های متغیر طبیعت را با احساسی غنی دریافت می‌کرد بلکه وی برای دستیابی به وحدت نهایی در کارش همواره براساس روند گسترش و پالایش و سازماندهی کار خود را پیش میبرد.نیکلاس پوسن خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو رمانتیسم

پرده‌های بزرگ کانستبل از طراوت و تازگی کم‌نظیری برخوردارند؛ از حیث روانی اسلوب کار و صرافت طبع نقاش، پیش طرح‌های کوچک او ممتازند. کانستبل پرده گاری علوفه را در ۱۸۱۲ به پایان رساند که نه فقط انقلابی در طبیعت گرایی، بلکه منعکس کننده اوج خوشبینی او بود. واپسین کارهای او حاکی از چیرگی مالیخولیایی رمانتیسم بر روح او است.

ویلهلم تیشباین  خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو رمانتیسم  ویلهلم تیشباین (۱۷۵۱-۱۸۲۹) تمایل به گرایش‌های التقاطی نقاشی در آن زمان داشت؛ پرده گوته در کامپانیا مثال خوبی است او تحت تاثیر افکار شلینگ(۱۷۷۵-۱۸۵۴)بود. شلینگ معتقد بود که هنرمند در عمل خلاقه‌ی زیبایی شناختی خود با قدرت خلاقه طبیعت یگانه می‌شود و بدین‌سان تناقض‌های دنیای درون و بیرون را حل می‌کند. کار منظره‌ساز تفسیر نشانه‌ها و نمادهای روح در چیزهای مادی است که او می‌بیند. فیلیپ اتو رونگه (۱۷۱۷-۱۸۱۰) هنری را راستین می‌شمارد که وسیله‌ای برای ژرفترین تجربه‌های عارفانه مذهبی باشد. او در مشهورترین پرده هایش تحت عنوان اوقات (روز توصیفی) تمثیلی از طبیعت ارائه می‌کند.خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو رمانتیسم فردریش

داوید فردریش(۱۷۷۴-۱۸۴۰) در کارش تجربه دنیای فوق طبیعی را از انتقال صور مذهبی سنتی به طبیعت بدست می آورد؛در یکی از معروفترین آثارش به نام (در هم شکستگی کشتی امید) با مایه گرفتن از رویدادهای دور وبرش، بیانی نمادین از رابطه انسان و طبیعت دارد. در آثارش تعادلی را بین تجربه های درونی و برونی باز می یابیم تعادلی که در آثار ترنر هم دیدیم .تئودور ژریکو خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو رمانتیسم

تئودور ژریکو(۱۷۹۱-۱۸۲۴) در محیط پر حادثه فرانسه دوره ناپلئون، زندگی کرد. نخستین پرده مهم خود را به نام (افسر سوار گارد امپراطوری) در ۱۸۱۲ کشید که بعد ها به عنوان مظهر نقاشی پیکر دار رمانتیک شناخته شد در اینجا ژریکو راکب و مرکوبش را به چرخشی اغراق آمیز درمی‌آورد او مانند بسیاری از هنرمندان معاصرش، تاثیر حالات روانی بر چهره آدمی را مطالعه می‌کرد و معتقد بود چهره آدم راز درونیش را بیان می‌کند. مخصوصا دیوانگی و لحظه مرگ یکی از آثارش زن دیوانه است که یکی از انبوه نقاشی های رمانتیک هاست که جنبه رئالیستی قویتری دارند.اوژن دلاکروا خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو رمانتیسم

اوژن دلاکروا (۱۷۹۸-۱۸۶۳) برجسته‌ترین نماینده رمانتیک و در عین حال یکی از مخالفان رمانتیسم، او هیچگاه خود را هنرمند رمانتیک و استاد این مکتب ندانست. خود را ادامه دهنده سنت به شمار می‌آورد اما با دیدی شخصی به سنت می‌نگریست. او در ابتدا پوسن را خیلی می‌ستود ولی بعد پیرو رافائل شد، او همواره از فرهیختگی و بزرگمنشی روبنس سرمشق می گرفت.

دلاکروا یک استاد رنگشناس بود، تحول شیوه نقاشانه که در فرانسه با واتو آغاز و با کلاسیسیسم سده ۱۸ قطع شد؛ توسط او از سر گرفته شد.

روبنس برای دومین بار نقاشی فرانسه را دگرگون می‌کند و حسگرایی غیر عقلانی و ضد کلاسیک از او سرچشمه می گیرد؛ این گفته دلاکروا که تصویر باید بیش از هر چیز جشنی برای دیدگان باشد؛ پیام واتو نیز بوده و تا پایان امپرسیونیسم به منزله کلام مقدس نقاشی باقی می‌ماند.پیتر پل روبنس خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو رمانتیسم

دلاکروا عشقی پرشور به موسیقی داشت، و این هنر برای او زیباترین هنر به خاطر رجوع بی‌واسطه‌اش به عواطف بود، اما اوهمچون سایر رمانتیک‌ها به گرایش‌های مالیخولیایی کشش داشت موضوعاتی که از ادبیات می‌آمد و شاید شخصیت و تنهاییش را بیواسطه منعکس می‌کرد.

پرده مرگ سارداناپالوس آنچنان با فکر و رای محافل رسمی بیگانه بود که او می‌بایست به کلی طرد می‌شد یا دستکم از نقاشی کردن موضوع‌های حماسی باز داشته می‌شد. با اینحال، این پرده یک اثر هنری تبلیغاتی است؛ اما نه همچون داوید، دلاکروا برخلاف داوید به سده نوزده تعلق دارد و اینک مرزبندی نیروهای اجتماعی تا حدی روشنتر شده است؛ موفقترین کار او پرده ورود سربازان صلیبی به قسطنتنیه است که تقریبا آخرین کلام وی درباره تاریخ است.اوژن دلاکروا خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو رمانتیسم

شماره‌های پیشین خلاصه کتاب درجستجوی زبان نو را اینجا بخوانید:

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو رمانتیسم در اوج

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت شانزدهم: رمانتیسم در اوج

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت شانزدهم: رمانتیسم در اوج بخش دوم  فصل چهارم  گستره دنیای رمانتیک تألیف روئین پاکباز| انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی روبنس توانایی شگرفی در بازنمایی مظاهر طبیعت داشت؛ اما نقاش طبیعت‌گرای صرف نبود، زیرا شیوه باروک شکوهمندش را در تفسیر طبیعت نیز اعمال می‌کرد. کلود تیبرت …

0 comments

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم فصل دوم  بخش سوم  گستره دنیای رمانتیک تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی بنابر تعریف بودلر برخی رمانتیسم را معادل مدرنیسم می‌گیرد و آن را مشرب دنیای نو می‌دانند. ریشه رمانتیک از رمانتیسم می‌آید و در اواخر سده ۱۸ در میان ‌منتقدان ادبی …

0 comments

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، از روکوکو تا کلاسیسیسم نو

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، از روکوکو تا کلاسیسیسم نو | قسمت چهاردهم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، از روکوکو تا کلاسیسیسم نو  قسمت چهاردهم | فصل دوم بخش دوم تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی ژان باتیست گروز (۱۷۲۵-۱۸۰۵) نقاش فرانسوی، صحنه‌هایی را تصویر کرده که از حیث نتیجه گیری اخلاقی جالب‌اند، ولی از لحاظ هنری چندان ارزشی ندارد. او می‌کوشید با تجسم …

0 comments

کتاب در جستجوی زبان نو

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، روکوکو و سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت سیزدهم: فصل دوم  بخش اول  سنگینی بار گذشته تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی   اصطلاح (روکوکو) توسط ایتالیایی‌ها از واژه فرانسوی رکای به معنای صدف‌ها و سنگ‌های خرد و نامنظمی که برای زینت‌کاری فضای داخلی به کار می‌رفت مناسبت داشت. کلاسیسیسم صورتگرا …

0 comments

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت دوازدهم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، قسمت دوازدهم، سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوازدهم تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو و درآمد فصل دوم سنگینی بار گذشته تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، گر چه انتزاع‌گرایی ناب بر …

0 comments

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو پیتر بروگل

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت یازدهم، واقعیت چیست؟

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت یازدهم تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی سرانجام نوگرایی غرب به انتزاعگرایی می‌رسد. در هنر آبستره تصویر چیزها به سمتی می‌رود که به وسیله ادراک …

0 comments

در جستجوی زبان نو نقاشان

در جستجوی زبان نو | واقعیت از منظر نقاشان امپرسیون تا سورئال

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | واقعیت از منظر نقاشان امپرسیون تا سورئال قسمت دهم: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول، بخش ششم: پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در اصل خود هنرمند است که با سرشاری قلب خویش به …

1 comment

دنیای نو نقاشی امپرسیونیسم

پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت نهم: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول، بخش ششم: پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاشی رمانتیک انگلیسی که با چهره نگاری آغاز شده بود اکنون در منظره سازی …

0 comments

نگارخانه در دنیای هنر

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید | قسمت هشتم فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی یکی از مشخصات دنیای نو گسترش امکانات و همه گیر شدن فرهنگ …

0 comments

تحول هنر

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی | قسمت هفتم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی مفهوم دنیای نو با تحول انقلابی در چند کشور غربی شکل می‌گیرد؛ اما به زودی به یک مفهوم عام بدل …

0 comments

عصر جدید

پیش‌درآمد عصر جدید خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پیش‌درآمد عصر جدید |قسمت ششم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر جدید شروع دورانی آکنده از تنوع و تضاد است و مهمترین و نخستین اتفاق آن انقلاب صنعتی است؛ که در پایان سده هجدهم …

0 comments

عصر باروک

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم قسمت پنجم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو |تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعیباروک از دوره‌های تاریخی است که فلسفه هنر و علم بر هم انطباق کامل دارند. همانطور که فیلسوف باروک دیدگاهش را به سوی فضای …

0 comments

منریسم

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت چهارم  تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر رنسانس همچنین شاهد تحولی در آموزش هنر است؛ هنرمند دیگر همچون صنعتگر نیست بلکه کسی است که در انتخاب …

6 comments

رنسانس

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | تألیف روئین پاکباز، انتشارات نگاه قسمت سوم | تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در رنسانس مفهوم زیبایی برطبق اصول عقلی و منطقی یونان باستان تبیین می‌شود، آلبرتی زیبایی را به عنوان هماهنگی تمام اجزا …

0 comments

رنسانس

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوم: بستر شکل گیری هنر در دوران رنسانس تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاش اروپایی حدود پنج قرن طبیعت را الگو قرار داده بود و هدفش آن بود که تماشاگر را با دنیایی مشابه با جهان مرئی …

0 comments

هنر نقاشی پیتر بروگل

هنر نقاشی در عصر جدید | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی
مرور پرونده های سال ۹۶
دینا صنیعی نقاش و عکاس است، او تا کنون در بیش از ۴ نمایشگاه گروهی شرکت داشته و بیش از یک سال است در زمنیه تلخیص کتاب، تنظیم و تهیه گفتگوها با سایت تندیس همکاری دارد.

1 comment

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت دوازدهم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، قسمت دوازدهم، سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوازدهم تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو و درآمد فصل دوم سنگینی بار گذشته تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، گر چه انتزاع‌گرایی ناب بر …

0 comments

نوشته‌های پیشنهادی

سینی طلای عتیقه و قوانین موزه ها

«سینی طلای عتیقه» سهم کدام موزه شد؟

ملاحظات حقوقی و اخلاقی در اکتساب‌های موزه‌ها پرونده: دعوای حقوقی آمریکا و ایتالیا بر سر ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.