كاريكاتور هاي گروه نیشخط

| گالری افرند
| نمایشگاه گروهی كاريكاتور
| عنوان: کلّه ملّق
| گروه نیشخط
| گرد آورنده : کیوان وارثی
| گشایش: 15اسفند 93، 16-20
| پایان: 22اسفند
| بازدید: همه روزه 16-20
| آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، خيابان جهان آرا، خيابان نوزدهم، شماره 48
| تلفن: 88012334

afrand-3

 

 

 

نویسنده