خانه | پژوهش | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت نوزدهم: جاذبه واقعیت حال

بخش سوم: فصل اول: درآمد

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت نوزدهم: جاذبه واقعیت حال

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | جاذبه واقعیت حال
قسمت نوزدهم

بخش سوم: فصل اول: درآمد

تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی

«خصلت عمده قرن ما، شعور تاریخی آن است. از اینرو است که خودمان را به گزارش امور واقع محدود می کنیم.» گوستاو فلوبر

انگر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

غالبا سده نوزدهم را از لحاظ سبکهای هنری به دو نیمه متمایز می‌کنند: در نیمه اول کلاسیسیسم و رمانتیسم برتری دارند؛ و در نیمه دوم ناتورالیسم و رئالیسم غلبه می‌یابند.

اما این تقسیم بندی زمانی مفهومی مشخص خواهد داشت که در آن تقابل ارزش‌های کهنه و نو و برخورد آرمانجویی و واقعنگری را بازشناسیم. پس از شکست انقلاب ۱۸۴۸ با طرح ریزی و نظارت ژرژ اوژن هوسمان مهندس شهرساز فرانسوی، در پاریس خیابانها و میدانهای وسیع و بناهای جدید ساخته می شود و بورژوا متکبرتر می‌شود.

در این شرایط انگر و دلاکروا هنوز فعال و موفق‌اند، گرو برخی از آثارش را با سلیقه سالن وقف می دهد، کوربه راه خاص خود را پیش می برد، مهارت انگر و احترامی که به سنت می گذارد، ابداعهای دلاکروا در زمینه رنگ، حذف جهان آرمانی توسط کوربه و طرز برخورد او با دنیای اطراف؛ همه اینها برای جوانانی که بعد ها امپرسیونیست نام خواهند گرفت، آموزنده و برانگیزنده است. اینان خود را آماده می کنند تا دژ هنر آکادمیک را در هم شکنند، پیکار علیه اصول آکادمیک نبردی سهمگین است؛ اما هنر نوین سرانجام، پیش از اتمام قرن به پیروزی میرسد و این به معنای ضربه ای بر پیکر فرهنگ بورژوایی وارد می شود. اما ادبیات و هنر این دوره، دچار نوعی غم غربت رمانتیک است.

مکتب باربیزون خلاصه کتاب در جستجوی زبان نوتامس کارلایل (۱۷۹۵-۱۸۵۱) اندیشمندی حساس و اخلاقگراست؛ فاصله فاحش بین فقر و ثروت را محکوم می کند. راسکین که هنر ترنر را در مقابل کانستبل می ستاید سخنگوی موج جدید جنبش هواخاهان پیش از رافائل می شود. این نقاشان در پرداخت تابلوهایشان اغراق می کنند و کارهایشان به اندازه نقاشی‌های آکادمیک شسته رفته و چشم نواز است.

برای مثال، اگوست کنت فلسفه خود را چنین تعریف کرد: اساس فلسفه تحقیقی آن است که تمامی پدیده‌ها به عنوان تابع قوانین ثابت طبیعی منظور شوند؛ و هدف این فلسفه اکتشاف دقیق جمع بندی قوانین مذبوراست.

امیل زولا(۱۸۴۰-۱۹۰۲)منتقد فرانسوی و نظریه پرداز از کاربرد تجربه گرایی علوم طبیعی در هنر دفاع می کند و می گوید «اکنون علم وارد قلمرو ما می شود؛ ما رمان نویسان در این مرحله از کارمان تشریح کنندگان وضع فردی و اجتماعی بشریم.»

ژول شامفلوری (۱۸۲۱-۱۸۸۹) نویسنده و منتقد فرانسوی در ۱۸۴۳ نام و نخستین اصول رئالیسم را طرح کرد. کوربه در۱۸۴۸ مبارزه پیگیر را برای رئالیسم مطرح کرد و هدف هنرش را «تفسیر منش‌ها» آداب و رسوم، انگاره ها تعریف کرده بود.

۲- هوای آزاد

ریچارد پارکس بانینگتن منظره ساز مقیم فرانسه و دوست دلاکروا، منظره هایی طرح‌وار با رنگ های روشن و ترکیبهای اتفاقی می کشید او از آن دسته جوانانی بود که با انگیزه مقابله با سنت به خاطر مواجهه بی واسطه با طبیعت به باربیزن در اطراف پاریس رفتند و این چنین نقاشان باربیزن شکل گرفت؛ اما هیچگاه بطور رسمی جنبشی را سازمان ندادند.ریچارد بانینگتون خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

منظره سازان باربیزن در مقام ناتورالیست برخوردی بی واسطه با طبیعت داشتند. از میان اینان تئودور روسو (۱۸۱۲-۱۸۶۷) و شارل فرانسوا دوبینی (۱۸۱۷-۱۸۷۹) معتبرترند. از نظر روسو دگرگون یا پنهان کردن هر جزء موجب تضعیف معجزه طبیعت می شود.پرداخت دقیق جزئیات طبیعت گرایی، روسو را به واقعیت نمایی نزدیک می کند بویژه آنکه می کوشد برداشتهای عینی خود را در ترکیب بندی عرضه کند. دوبینی نخستین هنرمندی بود که آثارش به عنوان اولین امپرسیون های آزاد در نظر گرفته شدند.تئودور روسو خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

ژان باتیست کامی کرو (۱۷۹۶-۱۸۷۵) ایتالیایی در مقام منظره ساز، سنت کلاسیک را با جنبش هنر جدید پیوند داد. او ضمن وفاداری به سنت پوسن، توجهش را بیشتر به ظاهر عادی اشیاء معطوف کرد او به رغم ساختارگراییش برای برداشت شخصی از چشم انداز اهمیتی زیاد قایل بود، چنانچه به شاگردانش می گفت: نخستین برداشت را هرگز نباید از دست داد.چارلز دوبینی خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

کرو فقط منظره ساز نبود؛ حدود سیصد تابلویی که از پیکره و چهره کشید در تمامی عمرش ناشناخته ماندند. این آثار ذهنیت وی را باز می تابند و تماشاگر را به دنیایی آرام فرا می خوانند، پرده زنی با مروارید سرشار از صمیمیت و ملایمتی است که در بهترین منظره هایش دیده می شود.

اوژن لویی بودن (۱۸۲۴-۱۸۹۷) فرزند یک ناخدا که گاه منظره های رویایی می کشید، او یکی از نخستین منظره سازان فرانسوی بود که در طبیعت نقاشی می کرد او با جانبداری از نقاشی”هوای آزاد” و بیش از همه، با انتقال دانش خود از طریق منه به امپرسیونسیت ها، جای ویژه ای را در نقاشی سده نوزده فرانسه دارد او یکی از سی نقاش شرکت کننده در نخستین نمایشگاه گروهی امپرسیونیست هاست.

شماره‌های پیشین خلاصه کتاب درجستجوی زبان نو را اینجا بخوانید:

پل دلاروش

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت هجدهم: پایان نقاشی رمانتیک

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت هجدهم: آغاز شکست سنت بخش دوم  فصل پنجم تألیف روئین پاکباز| انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی دلاکروا یکی از هوشمندترین شخصیت‌های سده نوزدهم بود اما وسعت و حساسیت ذهنیش بر نقاش بودن وی اثر منفی می گذارد. نااستواری خصلت ویژه همه آثار اوست. جریان هنر …

0 comments
ویلهلم تیشباین خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو رمانتیسم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت هفدهم: رمانتیسم در اوج

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت هفدهم: رمانتیسم در اوج بخش دوم  فصل چهارم  گستره دنیای رمانتیک تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی جان کانستبل (۱۷۷۶-۱۸۳۸) در روستایی در انگلستان متولد شد، او درباره محل تولد خود گفته است”جنگل‌ها، الوار کهنه و پوسیده، دیرکهای لجن گرفته، چینه‌های آجری، …

0 comments
خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو رمانتیسم در اوج

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت شانزدهم: رمانتیسم در اوج

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت شانزدهم: رمانتیسم در اوج بخش دوم  فصل چهارم  گستره دنیای رمانتیک تألیف روئین پاکباز| انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی روبنس توانایی شگرفی در بازنمایی مظاهر طبیعت داشت؛ اما نقاش طبیعت‌گرای صرف نبود، زیرا شیوه باروک شکوهمندش را در تفسیر طبیعت نیز اعمال می‌کرد. کلود تیبرت …

0 comments

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم فصل دوم  بخش سوم  گستره دنیای رمانتیک تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی بنابر تعریف بودلر برخی رمانتیسم را معادل مدرنیسم می‌گیرد و آن را مشرب دنیای نو می‌دانند. ریشه رمانتیک از رمانتیسم می‌آید و در اواخر سده ۱۸ در میان ‌منتقدان ادبی …

0 comments

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، از روکوکو تا کلاسیسیسم نو

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، از روکوکو تا کلاسیسیسم نو | قسمت چهاردهم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، از روکوکو تا کلاسیسیسم نو  قسمت چهاردهم | فصل دوم بخش دوم تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی ژان باتیست گروز (۱۷۲۵-۱۸۰۵) نقاش فرانسوی، صحنه‌هایی را تصویر کرده که از حیث نتیجه گیری اخلاقی جالب‌اند، ولی از لحاظ هنری چندان ارزشی ندارد. او می‌کوشید با تجسم …

0 comments

کتاب در جستجوی زبان نو

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، روکوکو و سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت سیزدهم: فصل دوم  بخش اول  سنگینی بار گذشته تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی   اصطلاح (روکوکو) توسط ایتالیایی‌ها از واژه فرانسوی رکای به معنای صدف‌ها و سنگ‌های خرد و نامنظمی که برای زینت‌کاری فضای داخلی به کار می‌رفت مناسبت داشت. کلاسیسیسم صورتگرا …

0 comments

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت دوازدهم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، قسمت دوازدهم، سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوازدهم تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو و درآمد فصل دوم سنگینی بار گذشته تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، گر چه انتزاع‌گرایی ناب بر …

0 comments

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو پیتر بروگل

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت یازدهم، واقعیت چیست؟

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت یازدهم تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی سرانجام نوگرایی غرب به انتزاعگرایی می‌رسد. در هنر آبستره تصویر چیزها به سمتی می‌رود که به وسیله ادراک …

0 comments

در جستجوی زبان نو نقاشان

در جستجوی زبان نو | واقعیت از منظر نقاشان امپرسیون تا سورئال

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | واقعیت از منظر نقاشان امپرسیون تا سورئال قسمت دهم: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول، بخش ششم: پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در اصل خود هنرمند است که با سرشاری قلب خویش به …

1 comment

دنیای نو نقاشی امپرسیونیسم

پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت نهم: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول، بخش ششم: پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاشی رمانتیک انگلیسی که با چهره نگاری آغاز شده بود اکنون در منظره سازی …

0 comments

نگارخانه در دنیای هنر

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید | قسمت هشتم فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی یکی از مشخصات دنیای نو گسترش امکانات و همه گیر شدن فرهنگ …

0 comments

تحول هنر

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی | قسمت هفتم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی مفهوم دنیای نو با تحول انقلابی در چند کشور غربی شکل می‌گیرد؛ اما به زودی به یک مفهوم عام بدل …

0 comments

عصر جدید

پیش‌درآمد عصر جدید خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پیش‌درآمد عصر جدید |قسمت ششم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر جدید شروع دورانی آکنده از تنوع و تضاد است و مهمترین و نخستین اتفاق آن انقلاب صنعتی است؛ که در پایان سده هجدهم …

0 comments

عصر باروک

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم قسمت پنجم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو |تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعیباروک از دوره‌های تاریخی است که فلسفه هنر و علم بر هم انطباق کامل دارند. همانطور که فیلسوف باروک دیدگاهش را به سوی فضای …

0 comments

منریسم

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت چهارم  تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر رنسانس همچنین شاهد تحولی در آموزش هنر است؛ هنرمند دیگر همچون صنعتگر نیست بلکه کسی است که در انتخاب …

6 comments

رنسانس

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | تألیف روئین پاکباز، انتشارات نگاه قسمت سوم | تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در رنسانس مفهوم زیبایی برطبق اصول عقلی و منطقی یونان باستان تبیین می‌شود، آلبرتی زیبایی را به عنوان هماهنگی تمام اجزا …

0 comments

رنسانس

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوم: بستر شکل گیری هنر در دوران رنسانس تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاش اروپایی حدود پنج قرن طبیعت را الگو قرار داده بود و هدفش آن بود که تماشاگر را با دنیایی مشابه با جهان مرئی …

0 comments

هنر نقاشی پیتر بروگل

هنر نقاشی در عصر جدید | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی
مرور پرونده های سال ۹۶
دینا صنیعی نقاش و عکاس است، او تا کنون در بیش از ۴ نمایشگاه گروهی شرکت داشته و بیش از یک سال است در زمنیه تلخیص کتاب، تنظیم و تهیه گفتگوها با سایت تندیس همکاری دارد.

1 comment

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت دوازدهم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، قسمت دوازدهم، سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوازدهم تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو و درآمد فصل دوم سنگینی بار گذشته تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، گر چه انتزاع‌گرایی ناب بر …

0 comments

نوشته‌های پیشنهادی

انتزاع گرایی و واقع‌گرایی در نقاشی معاصر

انتزاع گرایی و واقع‌گرایی در نقاشی معاصر

انتزاع گرایی نو و واقع گرایی نو دو قطب متضاد از طیف گرایش‌های نقاشی نوین ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.